TEGN OG SYMPTOM PÅ… MISBRUK AV NARKOTIKA ELLER ANDRE RUSMIDLER

publisert 03/04/2012 18:42

Politihøgskolen, i samarbeid med Doorman AS og skjenkekontrollen i Stavanger,  inviterer herved til et 3-dagers kurs i Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler. Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere ruspåvirkning og beskrive tegn og symptomer av de ulike stoffgruppene

Dato: Tirsdag 14. “ torsdag 16. august 2012
Tid: Kl.0800-1600
Sted: Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8

Kursavgift: kr. 3990,- inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og forfriskninger.
Kurset vil ha fortløpende pÃ¥melding fram til kursstart. Grunnet begrenset kapasitet vil første mann til mølla-prinsippet gjelde.

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med fagansvarlig og kursholder Ole Vidar Øiseth: oleois@phs.no / mob: 415 35 812.

Bindende påmelding til tep@doorman.no

Ved påmelding må følgende opplysninger foreligge: Navn, stilling/arbeidssted, telefonnummer og fakturaadresse. 

Om kurset

I Norge ble arbeidsteknikken som kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om ruspåvirkning utarbeidet på slutten av 90-tallet. Det er gitt systematisk opplæring i teknikken fra 1999. For politiet består opplæringen av et tre dagers teorikurs og veiledet utprøving av teknikken i praksis. Fram til 2010 er læremateriellet kontinuerlig oppdatert og undervisningen underståttes av to bøker.

Kurset Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler er en kompetansegivende opplæring som er pensum i grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Fagansvaret for opplæringen ligger hos Politihøgskolen og opplæring skal skje i samarbeid med høgskolen etter gjeldende fagplan.

Innholdet
Målet er at deltagerne etter endt undervisning skal kunne
identifisere ruspåvirkning, ved å kunne:
gjengi de sju stoffgruppene
beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive
stoffenes egenskaper
å beskrive mulige inntaksmåter, bruksmåter/klargjøringsmåter
og brukerutstyr for hver stoffgruppe
beskrive effekter

forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen 

forklare og forstå faren for overdose
anvende kunnskapen om ruspåvirkning i praksis.

For mer informasjon, gå inn på våre nettsider: www.phs.no /
Etter- og videreutdanning: Tegn og Symptom

Målgruppe
Primårmålgruppen for opplæringen var ansatte i politi- og lensmannsetaten. Arbeidsteknikken brukes for å ivareta egen sikkerhet, når det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, i forbindelse med etterforskning, i politioperativt arbeid og i forebyggende arbeid.
Kurset har vist seg relevant for andre etater og et betydelig antall personer utenfor politiet har deltatt i det tradisjonelle kurset; foreldre, skole-, ungdoms-, og idrettsledere, sykepleiere, leger, ansatte i psykiatrien, lærere, tollere, vegvesenet, ansatte i forsvaret, ansatte i kriminalomsorgen og personer fra det private næringsliv.

Vurdering
Kurset avsluttes med en egentest, som et pedagogisk virkemiddel som skal vise studentene/kursdeltakerne hva de har lært.

Pensum/litteratur
Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen og Arne Sundvoll; Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler. Vett og Viten A/S 1999 (3.utgave 2009)
Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen, Arne Sundvoll og Anette Gultvedt; Illustrert informasjonsmateriale om Narkotika, Alkohol og Doping. Norsk Narkotikapolitiforening i samarbeid med Aker, 2000.

Bøkene er inkludert i kursavgiften og fås utlevert første kursdag.

Behovet for kunnskap om rusmisbruk og arbeidsteknikker for å oppdage at en person er påvirket av et rusmiddel, blir mer og mer nødvendig for stadig flere yrkesgrupper. Behovet for å vite kan variere. Enten det er av egen sikkerhet, bedriftssikkerhet, arbeidsresultatet, trivsel på arbeidsplassen, foreldre eller nysgjerrighet, - alle vil ha nytte av kurs om narkotikamisbruk.
Kurset er en kompetansegivende opplæring som er pensum ved grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Man lærer seg metoder for enkelt å kunne avdekke eller avkrefte mistanke om rusmisbruk.Tilbake til oppdateringer


Ta kontakt

Doorman AS
Støperigata 30
4014 Stavanger

E-post: post@doorman.no
Vakttelefon: 40 30 5000

Administrasjon

Thor Eirik Pedersen
Daglig leder

Milos Plazinic
Vaktkoordinator

E-post: tep@doorman.no
Telefon: +47 957 23 763
E-post: milos@doorman.no
Telefon: +47 46277817